iMIKS

integrovaný Manažerský, Informační a Kontrolní Systém

iMIKS představuje jednoduchý integrovaný manažerský,
informační a kontrolní systém s prvky CRM.
iMIKS je navržen jako jednoduchá webovská aplikace podporující efektivní koordinaci vazeb uvnitř společnosti i vazeb na zákazníky, umožňuje online řízení obchodníku a správu obchodních kontaktů. Je určen k řízení, evidenci i kontrole prodejních aktivit.
iMIKS je informační know-how společnosti na jednom místě. Každá spolecnost má mnoho informací a dat o zákaznících. Data jsou uložena na ruzných místech, u více osob a v rozdílné kvalitě a podobě. Řešením je náš jednoduchý informační systém typu CRM.
iMIKS je systém na organizaci času všech zaměstnanců, k řízení vztahů s klienty, k vedení obchodních týmu a jednotlivých obchodních zástupců. iMIKS zlepší schopnost Vaší firmy reagovat na potřeby zákazníku, získáte centrální přehled o klientech, pomůže při navazování vztahů s novými zákazníky a zároveň i při prohlubování vztahů se stávajícími klienty. Zefektivnuje práci uvnitř společnosti, umožňuje objektivní hodnocení obchodních týmů i zaměstnanců uvnitř společnosti.
iMIKS umožňuje evidenci veškerých dat navázaných na zákazníky (plánované a uskutečněné kontakty, jejich obsah a závěry, domluvené zakázky, ekonomické informace).
V kanceláři i v terénu mají jak vrcholoví manažéři, tak obchodní zástupci přehled o dodavatelích a odběratelích, o stavu projektu a zakázek. Samozřejme jsou dostupné kontakty na jednotlivé klienty.
Na jednom místě má uživatel k dispozici nejenom všeobecné informaceo klientech, o konkrétní komunikaci s nimi, ale i údaje v plánovacím kalendáři apod.
Jaké jsou nejvetší výhody našeho produktu?
  • Mobilita - díky webovému rozhraní lze k systému přistupovat z jakéhokoli počítače, tabletu nebo chytrého telefonu, který má funkční připojení k internetu. To umožňuje mít kdykoli a odkudkoli přehled o aktuálním stavu Vaší firmy.
  • Propojitelnost - do systému lze jednorázově nebo opakovaně importovat data ze stávajících systémů Vaší společnosti, napr. CRM, knihy jízd, GPS sledování vozidel, účetnictví apod. Ze systému lze naopak exportovat data do např. Wordu, Excelu a Outlooku.
  • Komunikativnost – systém komunikuje s nadřazenými systémy státní správy, napr. ARES - Administrativní registr ekonomických subjektu MF ČR.
  • Upravitelnost databází - zákazník má možnost si upravovat systém sám. Je možné přidávat, odebírat, přejmenovávat a přeskupovat jednotlivé položky nebo vazby.
  • Modernost – aplikace je postavena na posledních verzích moderních vývojových nástrojů od společnosti Microsoft.
  • Redukce rizika ztráty dat – data jsou centrálně uložena a chráněna. Uživatelé k datům pouze přistupují, což zajištuje mnohem větší bezpečnost než u dat uložených na počítačích jednotlivých uživatelů.
  • Time tags – u duležitých modulů zaznamenáváme všechny změny s časovou značkou. Víte tedy přesně kdo, kdy a jak záznam provedl.
  • Flexibilita – systém lze jednoduše nakonfigurovat podle Vašich potřeb.
  • Servis – poskytujeme maximální podporu při jeho individuálním nastavení a využívání.
iMIKS je určen všem firmám bez ohledu na oborové zaměření či velikost.
iMIKS je multiplatformní a je optimalizován pro dotykové ovládání.
Pro maximální pohodlí práce je iMIKS dostupný na celé škále zarízení.
Více o systému